Demens

Demens

Demens

Østergården har 10 specialindrettede demensboliger.

Rammerne i boligerne skaber gode muligheder for samvær og aktiviteter i mindre grupper, så brugerens individuelle behov kan tilgodeses så vidt som muligt.

Den demente brugers tilstand og behov svinger. Dette kan være over en kortere eller længere periode. Det betyder, at behovet for samvær eller ro, aktivitet eller hvile også svinger meget.