Om centret

Østergården

Østergården

Østergården blev bygget i 1976. Der er igennem årene foretaget til- og ombygninger, så centeret i dag består af fire huse: Klithuset, Birkehuset, Lynghuset og Solhuset.

Her lægger vi vægt på en varm og tryg hverdag for vores beboere og hjemmeboende pensionister. Vi har mange forskellige tilbud og aktiviteter, men ser altid på den enkeltes ønsker og behov.

Vi vil gerne gøre en forskel for dig, så du oplever et liv med kvalitet og nærvær på trods af fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

Vi vil skabe rammer for dig, så du bevarer kultur, livsstil og værdier.

Vi vil sikre dig den nødvendig personlige og praktiske hjælp, der gør det muligt at leve et liv med kvalitet, uanset hvilken form for bolig du har valgt. Hjælpen tilbydes ud fra en viden om din livsstil, kultur, fysik, psyke og dine sociale behov. Hjælpen tilrettes i forhold til din aktuelle situation.