Hjemmepleje

Pleje i eget hjem

Pleje i eget hjem

Vores dygtige team af hjemmeplejere, under ledelse af Kirsten Henriksen, varetager omsorgsopgaverne i Gørding, Vejrup og Hunderup/Sejstrup for borgere i eget hjem.

Ønsker du hjælp, skal du kontakte Esbjerg Kommunes Visitation.

Visitationen besøger dig efterfølgende, og sammen finder I ud af, hvilke behov du har for træning eller genoptræning, støtte, hjælp og eventuelle boligændringer m.v.

Du kan også henvende dig til teamlederen, som kan være dig behjælpelig med kontakten til Visitationen.