Frivillige

Frivillige

Frivillige

Den aktive vennekreds er med til at skabe gode muligheder for beboerne på Østergården.

Støtteforeningen Østergårdens Venner

Bliv medlem af støtteforeningen Østergårdens Venner

Vil du være med til, at hverdagene kan få lidt kulør og glæde for beboerne og dagcenterbrugerne –

Så bliv medlem af Østergårdens Venner.

Østergårdens Venner er en støtteforening, hvis formål er at højne livskvaliteten og give beboerne og brugere af dagcentret nogle gode oplevelser, der ellers ikke ville være mulighed for.

Vi bruger bl.a. pengene til:

  • Forårsfest med spisning og underholdning
  • Forårstur med kaffe og lagkage
  • Sildebord en aften i januar
  • Udflugter i busser, hvor medbragt mad og drikke nydes
  • Nye kartofler til dagens middag
  • Jordbærdag sidst i juni
  • Grillaften i juli måned
  • Lyngtur
  • To årlige bankospil for beboerne med gevinster i samarbejde med sponsorer
  • Dekorationer til jul og julegaver

Med venlig hilsen

Østergårdens Venner
Inge Lise Larsen
Formand

Kontaktoplysninger ved henvendelse på Plejecentret Østergården